Приложно изкуство

В заниманията по приложни изкуства децата се приобщават към света на изкуството. Успоредно с това се развиват сръчност и умения, добър естетически вкус, творческо самочувствие, артистичност и фантазия.

Заниманията включват:

  • изобразителни и приложни изкуства;
  • работа с природни материали;
  • рисуване върху керамика и стъкло;
  • моделиране с глина, пластилин, моделин;
  • апликации;
  • изработка на сувенири;
  • работа с текстил.