Изработка на кукли и кукловодство

Възрастова група от 3 до 4 години

Децата ще бъдат запознати под формата на игра с основните принципи на кукленият театър. Чрез него те ще развият по-фини двигателни умения, ще развият въображението и мисленето си. Тъй като в тази възраст фината моторика е слабо развита ще се започне с разиграването на собствените им играчки – кукли, мечета, колички и действие от тяхно име. Постепенно ще се вкара и изработката на по-прости театрални кукли, каквито са т.нар. ръкавични кукли. Това е кукла, която детето учи да ходи, да сяда и всички елементарни действия, които може тази кукла.

Елементите за направата на куклите са предварително подготвени – изрязани и изрисувани, децата само ще избират от тях, ще лепят и така ще сътворят своята кукла.

Накрая на периода ще се покаже пред родителите какви кукли са изработили децата и какво могат да правят с тях под формата на кратка приказка.

Възрастова група от 4 до 5 години

В тази възраст се продължава с разширяване знанията на децата за различните видове театрални кукли. Могат да се направят плоски кукли, импровизирани кукли – от различни предмети от бита, които ни заобикалят. Научаване на децата как се движат тези кукли. Навлизане в отделните образи на куклите чрез глас и движение – обособяване на характер на отделните герои. Всичко това се постига под формата на игра. Материалите са предварително подготвени.

Малка пиеса за края на периода.

Възрастова група от 5 до 6 години

Добавят се знания и умения за направата на естрадни кукли и марионетки – в най-елементарен и изчистен вид. Игра със сътворените от децата кукли. Подготвени предварително материали. Децата изработват по-голяма част от детайлите на куклата.

В края на периода демонстрация на сътвореното и наученото под формата на малък спектакъл.

Възрастова група 6+

В тази възраст децата на базата на познанията, които имат от предходните години занимания с куклен театър, ще бъдат групирани по желание и предпочитание към система кукли. Ако децата са повече и желанията различни, ще се подбере пиеса подходяща за кукли от различни системи, или ще се направят две къси куклени пиеси.

Ще се наблегне на ясното разграничаване на характерите на отделните герои и по-прецизно водене на самите кукли. Децата ще изработят сами куклите и декорите за представлението.

Материалите са осигурени.

Куклено представление за завършване на годината!

Цени:

  • едно посещение – 11лв.
  • месечна такса – 39лв.