Консултации

В нашият център предлагаме и консултации  с логопед и психолог.

С помощта на медиатори, Вие и Вашите деца ще имате възможност да се включите в игрови тренинги за усъвършенстване на когнитивните умения, за социално обвързване, съвместни преживявания и делово партниране. Ще имате възможност и за безплатна консултация.

Цена  18 лв.