Полудневна занималня

Детски център КАК предлага полудневна занималня за деца  до 5 клас включително, която включва:

  • помощ в самоподготовката за училище и допълнителни занимания по учебните предмети,водени от компетентни педагози с добра практика;
  • интелектуални игри,провокиращи въображението и мисленето;
  • закуска;
  • взимане/водене на детето от/до училище в района;
  • допълнително осигуряваме топъл обяд  и закуска за 4 лв на ден;

Цена за месец: 180 лв. за ученици от 1-4 клас; 200 лв. за деца до 6г. и ученици от 5 клас;

Полудневната занималня е в рамките на 5 астрономически часа.При отсъствие на дете до 6г. повече от две седмици , таксата се смята на ден – 15 лв. с включен обяд.

При отсъствие на дете над 6г. повече от 5 поредни дни от календарен месец,таксата се смята на ден – 15лв. с включен обяд.

Детски център КАК изключително много държи на ефективното обучение,възможността за анализ и оценка на резултатите от обучението и адекватната обратна връзка с родителите.В края на всеки учебен срок се дава анкетна карта с цел проучване мнението на родителите за удовлетвореността от предоставените от център КАК услуги,както и характеристика на детето.