Музика за деца
от 4г. до 6г.

Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи,са ключовите думи, с които може да се характеризира “Шулверк”- един от най-разпространените начини за музикално-танцово възпитание и образование, широко прилаган в част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.


Системата “Шулверк” е резултат от творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф.

Под формата на игра-най-естественият и достъпен начин за развитие и обучение в ранна възраст, в която се включват различни ритмични, говорни упражнения, движение по музика, активно възприемане на музика, спонтанна импровизация, пеене, елементарен съпровод на “Орф-Шулверк” инструменти, децата откриват магията на музикалното изкуство, обогатяват собствените си представи, развиват обща и фина моторика на тялото и не на последно място-получават емоционално стимулиране.

Музикалните занимания се провеждат в група, в зависимост от възрастта: от 4-годишна до 6-годишна възраст – вторник от 16ч. до 16.45ч. Цена: 6 лв. за едно посещение; 22 лв. – месечна такса.