Английски език за деца

Английски език за деца от 2.5г. до 4г. и от 1ви до 4ти клас.

В нашите часове п английски език децата естествено усвояват езика в забавна среда, докато играят, пеят, танцуват и творят.